Undersøgelse og tandrensning

Du er måske vant til at gå til tandlæge hvert halve år, men nu er der kommet nye regler.

 

Er du grøn, gul eller rød? Det får du svaret på næste gang du er til tjek hos Tandlægerne i Købmagergade.

Hvornår er du grøn?

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse med 12-24 måneders mellemrum.

I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året.

Derudover får du tilskud til en såkaldt statusundersøgelse og evt. røntgenundersøgelser, der er nødvendige at foretage i forbindelse med statusundersøgelsen.

Du indkaldes af tandplejeren .

Hvornår er du gul?

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, samtidig med at vi vurderer, at du selv sammen med os kan medvirke til en bedre sundhedstilstand, fx ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten.

Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Derudover får du tilskud til de nødvendige undersøgelser og behandlinger.

Du indkaldes af tandlægen og af tandplejeren.

Hvis du primært  har parodontose, går du hyppigst hos tandplejeren.

Hvis du primært har caries, går du hyppigst hos tandlægen.

Hvornår er du rød?

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og vi vurderer, at du ikke er i stand til selv at gøre det bedre og derfor har behov for hyppigere besøg på klinikken.

 

Tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end en gul patient.

 

Der er tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger. Derudover får du tilskud til de nødvendige undersøgelser og behandlinger.

 

Det er individuelt om det er tandlægen eller tandplejeren, der står for den videre behandling.

 

 

 

Parodontosebehandling

Der er udarbejdet nationale kliniske retningslinjer vedr. forebyggelse og behandling af parodontose. Patienter med parodontose vil fremover blive tilbudt et nyt og mere systematisk forebyggelses- og behandlingsforløb. Klinikkens tandplejer er uddannet til selvstændigt at varetage forebyggelse og behandling af parodontose.

Parodontose er tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv, dvs. ned omkring tandroden. Dette medfører tab af tandens rodhindefibre med efterfølgende nedbrydning af knoglen. Tandkødslommen bliver således dybere, og tanden sidder ikke længere lige så godt fast. Tandkødsbetændelse, der ikke behandles, kan udvikle sig til parodontose. Og jo mere alvorlig parodontosen er, jo dybere bliver tandkødslommerne – og jo mere løse bliver tænderne.

Når du får foretaget parodontosebehandling hos tandlægen og tandplejeren, fjernes tandsten og bakterier i tandkødslommen, og rodoverfladerne afglattes. Hvis tandkødet er ømt, kan det være nødvendigt at lokalbedøve. Desuden instruerer vi dig i, hvordan tænderne skal holdes rene, så sygdommen ikke udvikler sig yderligere.

Plastfyldninger

Plastmateriale er tandfarvet og er det mest almindelige fyldningsmateriale i dag. De materialemæssige egenskaber er så gode, at plast også kan anvendes ved omfattende cariesangreb i både for- og kindtænder. Plasten limes og formes til tanden og hærdes med lys fra en speciel lampe. Der kan tygges straks efter, at fyldningen er lavet. Limningsteknikken er sårbar over for fugt, og det betyder, at der ikke altid kan laves en tæt plastfyldning. I disse tilfælde vil tandlægen foreslå sølv eller evt. en krone på tanden. Plast er kompliceret og tidskrævende at arbejde med for tandlægen, og derfor koster en plastfyldning mere end en sølvfyldning.

 

Plastfyldninger er mere skånsomme for tænderne end sølvfyldninger, og vi anbefaler at dine gamle sølvfyldninger erstattes med plast, når de alligevel står til udskiftning.

Rodbehandling

Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand når helt ind til nerven. En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag.

Hos Tandlægerne i Købmagergade anvender vi den nyeste teknologi indenfor rodbehandling, hvilket reducerer behandlingstiden og giver en større komfort for patienten.

Tandimplantater

Et tandimplantat erstatter roden af en mistet tand. Tandimplantater kan erstatte en, flere eller alle tænder. Fordelen ved implantater er, at man får en tanderstatning, der sidder fast og som minder mest muligt om de naturlige tænder. Ovenpå tandimplantatet placeres en krone, hvis der er tale om en enkelt tand som skal erstattes. Ved flere manglende tænder kan der fremstilles en fastsiddende implantatbro eller en fast protese båret af implantater.

 

Hos Tandlægerne i Købmagergade har vi stor erfaring med implantatbehandling, og et stigende antal af vores patienter vælger denne løsning. Vi er konkurrencedygtige på prisen på implantater, som afhængigt af kronetype er omkring 13-14 000 kr.

Kronebehandling

Svækkede tænder, dvs. tænder hvor mere end halvdelen af tanden mangler, eller rodbehandlede tænder bør forsynes med en krone. En krone omslutter tanden og er en stærkere og mere holdbar tanderstatning end en almindelig tandfyldning.

 

Tandkroner findes i forskellige materialer afhængigt af, hvor i munden de skal placeres. Hos Tandlægerne i Købmagergade fremstiller vi alle former for kroner til konkurrencedygtige priser og med den nyeste teknik på området. Vi er gået over til digitale aftryk, hvilket vil sige at vores patienter slipper for gammeldags aftryksmateriale i munden, men i stedet får scannet den aktuelle tand.

Brobehandling

Stærkt beskadigede tænder kan repareres med en krone, hvorimod mistede tænder erstattes af en bro eller et implantat.

 

En bro består af en række kroner der i hver ende hviler på naturlige tænder. En brobehandling foretages ved at de naturlige tænder slibes til, så de kan bære broen.

 

Tandlægerne i Købmagergade anvender den nyeste teknologi til aftryk se mere her:

Protesebehandling

Tandproteser er et billigere alternativ end implantater og broer til erstatning af flere tænder. Delproteser kan bestå af kunstige tænder på et støbt stel, som hæfter fast til de resterende naturlige tænder ved hjælp af små metalbøjler. Helproteser fremstilles ofte i samarbejde med en klinisk tandtekniker og anvendes hos patienter, der har mistet alle tænder. 

En helprotese kan kobles til implantater, hvilket giver en mere fastsiddende protese.

 

Se tandimplantater for mere information.

Kosmetisk tandbehandling

Hos Tandlægerne i Købmagergade kan du få foretaget tandblegning. Tandblegning anvendes, når tænderne med tiden mister deres oprindelige farve på grund af misfarvning fra mad, drikke og tobak. Eftersom tænder og tandkød kan tage skade af forkert blegeteknik anbefaler vi, at tandblegning altid udføres i samarbejde med din tandlæge.

Er du ikke tilfreds med dit smil og udseendet af dine tænder er du velkommen til en samtale om, hvilke behandlingsmuligheder der er for dig. F.eks. kan man skifte misfarvede plastfyldninger eller sætte facadekroner på kosmetisk generende fortænder eller foretage en tandblegning. Ofte er det dog bare et lille indgreb, der kan gøre den store forskel.